15 cách để gây ấn tượng với một cô gái

Sẽ không được tốt nếu có một hướng dẫn để gây ấn tượng với phụ nữ? Con đường đến trái tim của một người phụ nữ có thể dễ dàng như lời khen chân thành, sự sắp xếp hoa tươi…